Wonen in De Nudehof

De Nudehof verrees ruim vijftig jaar geleden, vrijwel gelijktijdig met de wijk de Nude. Het strakke gebouw werd ontworpen door Gerrit Rietveld of een leerling van hem. De architectuur blijft gekoesterd. De enorme metamorfose heeft vooral binnen plaats gevonden. De nieuwe, veel ruimere appartementen in De Nudehof zijn bedoeld voor senioren met een zorgvraag.

U huurt in het vernieuwde gebouw een eigen appartement, waarbij goede zorg wordt geboden in een veilige omgeving. Daarnaast blijft De Nudehof een centrale plek innemen in de wijk, waar ruimte is voor ontmoeting en activiteiten worden georganiseerd. Hartelijk welkom in De Nudehof!