11 november 2019

Heropening De Nudehof

Op 7 november 2019 werd De Nudehof feestelijk heropend. het voormalige verzorgingstehuis heeft de afgelopen maanden een grootscheepse renovatie ondergaan. het resultaat zijn 65 zorggeschikte appartementen die voldoen aan alle huidige zorg- en wooneisen. De Nudehof is weer klaar voor de toekomst!

Huurinformatie

Neem contact op met de klantadviseur van Opella. 

Opella 0318 752 222 Neem contact op
Zorg van opella

In woongebouw De Nudehof heeft u uw eigen appartement waar u prettig en veilig woont, met de ondersteuning en activiteiten die u wenst. U heeft maximale privacy, met 24 uur per dag een zorgteam in de nabijheid. Een veilig gevoel. 

Lees meer